Az adatbiztonság alapelvei

 

Bizalmasság elve
Az adatok bizalmasságának megvédése, annak garanciája, hogy az adatokhoz jogosulatlanul vagy illetéktelenül nem juthatnak hozzá.

Sértetlenség elve
Az adatok sértetlensége (integritása) azt jelenti, hogy azokat csak az arra jogosultak változtathatják meg.

Rendelkezésre állás elve
Annak a biztosítása, hogy az adatok mindig elérhetőek legyenek, jogtalanul ne semmisítsék meg, ne töröljék azokat.

 

Hogyan

JELENTKEZZ

Az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője kérelmére önkéntesen, szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján történik.

A felvételről vagy az elutasításról az intézményvezető dönt. Döntéséről értesíti (elutasítás esetén írásban) az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét.

A fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.