Az intézményi adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó egyes adatkezelési tájékoztatók

 

Adatkezelési tájékoztató irat betekintési jog gyakorlásához

A közalkalmazotti jogviszonyban állók részére szóló adatkezelési tájékoztató

A munkaviszonyban állók részére szóló adatkezelési tájékoztató

A beléptetéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató „elektronikus megfigyelési rendszerrel kapcsolatos” adatkezelési tevékenységhez (az intézményben és területén jelenleg nincs elhelyezett kamera)

Az Intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Szociális alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő hallgatók fogadása /terepgyakorlat biztosítása/ adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Táborozás szervezése” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Program szervezése” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „szociális – és életvezetési tanácsadás” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató a „közfoglalkoztatási jogviszonyhoz” kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató a „közösségi szolgálat” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató Fogyatékos személyek nappali ellátásához kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „intézményi beléptetés” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „iratbetekintés” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Adatkezeléshez kapcsolódó érintetti jogok gyakorlásával összefüggő” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Az ellátottakról készített fénykép és videofelvétel készítése” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Konferencia szervezése” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Panaszjogok gyakorlása” adatkezelési tevékenységhez

Hogyan

JELENTKEZZ

Az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője kérelmére önkéntesen, szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján történik.

A felvételről vagy az elutasításról az intézményvezető dönt. Döntéséről értesíti (elutasítás esetén írásban) az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét.

A fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.